Afdrukken

H Privacyverklaring TicketGang:

 

TicketGang BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Wij nemen de privacy van je persoonsgegevens serieus. Daarom hebben we dit privacy beleid opgesteld. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij TicketGang via info@ticketgang.be.

Gebruikers:

Wanneer we in dit privacy beleid de term "Organisator" gebruiken, bedoelen we:

I)                    de evenementmakers die de diensten gebruiken om evenementen of activiteiten op te zetten voor consumenten die onze diensten gebruiken (a) om informatie over evenementen te vinden of evenementen bij te wonen ("Consumenten") of (b) om wat voor reden dan ook.

II)                  De verhuurders van locaties  en/of materiaal die onze diensten gebruiken voor de registratie en afhandeling van de verhuur of terbeschikkingstelling van zalen en materialen aan consumenten.

Organisators, consumenten en derden die onze Diensten gebruiken, worden in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als "Gebruikers", "je", "jij", "jou" of "jouw". 

Verwerkingsdoeleinden

TicketGang BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers in het kader van de overeenkomst die we hebben met de organisator.

 

De diensten die we verstrekken omvatten:

-          Het inschrijven en/of kopen van tickets voor activiteiten en evenementen en kinderopvang van de organisator.

-          De registratie van verhuur van locaties en/of materiaal van de organisator

-          Een registratie-en verwerking tool voor de organisator in verband met bovenstaande diensten

Wij verzamelen persoonsgegevens van alle gebruikers en organisatoren wanneer je dergelijke informatie vrijwillig verschaft aan ons, zoals wanneer jij je registreert voor toegang tot de diensten, wanneer je contact met ons opneemt met een vraag, of gebruik maakt van bepaalde delen van de diensten. Wij slaan eveneens uw IP-adres op.

Registratie van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 Jaar.

Onze diensten en gebruikersaccounts mogen enkel gebruikt worden door personen ouder dan 16 Jaar. De registratie van persoonsgegevens van kinderen onder 16 jaar kan enkel mits toestemming door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt en mag enkel in de gebruikersaccount die is aangemaakt door of op vraag van deze persoon.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,

(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

(d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen

(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Overmaken aan derden

In het kader van bovenvermelde diensten worden de persoonsgegevens ter beschikking gesteld aan de organisator en, in geval van online betaling, aan de betalingsverwerkingspartner.

TicketGang slaat geen creditcard of bankkaartgegevens op. Deze gegevens worden enkel verwerkt door de betalingspartner zelf.

TicketGang BVBA vraagt dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Geen Doorverkoop

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit doorverkopen. Wij beschouwen deze gegevens als een essentieel onderdeel van onze relatie met jou. Daarom zullen we jouw persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden, inclusief externe adverteerders

Bewaarperiode

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als jij de diensten blijft gebruiken. Je kunt jouw account sluiten door contact met ons op te nemen. We bewaren persoonsgegevens mogelijk gedurende een aanvullende periode voor zover dit is toegestaan of vereist door van toepassing zijnde wetgeving. Zelfs als we jouw persoonsgegevens verwijderen, kunnen deze voor een verdere periode blijven bestaan op back-up- of archiefmedia om juridische, wettelijke of belastingredenen.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-            zelf zijn persoonsgegevens in zijn account te verwijderen en instellingen van zijn gebruikersaccount aan te passen; en/of

-            een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ticketgang.be.

E-mails van de organisator:

Wij stellen organisator in staat onze e-mailtools te gebruiken om contact op te nemen met de gebruikers voor hun lopende en voltooide evenementen, activiteiten of kinderopvang en voor de verhuur van zalen en materiaal. zodat je e-mails vanuit ons systeem kunt ontvangen die oorspronkelijk afkomstig zijn van de organisator en die wij namens hen verzenden. Als jij je hebt geregistreerd op onze diensten, is je e-mailadres, telefoonnummer en adres beschikbaar voor de organisator.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Veranderingen en aanvaarding privacy beleid.

De Diensten en onze bedrijfsvoering kunnen van tijd tot tijd veranderen. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn veranderingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid volledig naar eigen goeddunken op elk moment bij te werken of te wijzigen (tezamen "wijzigingen"). Wijzigingen van dit Privacy beleid worden op de Site gepubliceerd, waarbij de datum bij 'Laatst bijgewerkt' boven aan het Privacy beleid wordt gewijzigd. In bepaalde omstandigheden kan TicketGang, maar dit is niet verplicht, je voorzien van een extra kennisgeving van dergelijke Wijzigingen, bijvoorbeeld via e-mail of meldingen als onderdeel van de diensten. Wijzigingen worden dertig (30) dagen na de datum bij 'Laatst bijgewerkt' van kracht of enige andere datum die wordt meegedeeld in enige andere kennisgeving aan jou. 

Lees dit beleid regelmatig door, vooral voordat je persoonsgegevens verstrekt. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Als je gebruik blijft maken van de diensten nadat dergelijke Wijzigingen van dit Privacy beleid van kracht zijn geworden, ga je akkoord met dergelijke Wijzigingen. Als je niet akkoord kunt gaan met enige wijziging van dit privacy beleid, is je enige rechtsmiddel het niet langer benaderen, bekijken en anderszins gebruiken van de diensten.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

© TicketGang 2007-2024